Werkwijze, wachtlijst, spreekuur

Wij kennen geen wachtlijst. Binnen een week kan er een afspraak gemaakt worden. U kunt een afspraak maken na verwijzing door uw huisarts of een andere specialist. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding dan heeft u verwijsbrief nodig waarop de relevante gegevens vermeld staan van de arts, de reden van aanmelding en eventueel het zorgproduct. De afspraak kan telefonisch of digitaal (per e-mail) gemaakt worden. Binnen 1 week volgt in overleg een eerste gesprek, waarin bekeken wordt wat er speelt (diagnose) en of u in door ons geholpen kunt worden. Indien in samenspraak geconcludeerd wordt dat bij ons de behandeling gestart gaat worden, krijgt de verwijzer hiervan bericht. mits u schriftelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben. U kunt direct starten met de behandeling. Mocht de problematiek en/of het klachtenbeeld het vereisen, dan is het mogelijk om huisbezoeken af te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan mobiliteitsbeperkingen of angstproblematiek.  Tevens zijn afspraken in de avond mogelijk indien gewenst. Bij aanvang en na afloop van een behandeling krijgt u per e-mail een korte vragenlijst toegestuurd met betrekking tot de ervaren klachten. Na invulling kunt u deze gemakkelijk via de mail naar ons terug sturen. De verzekeraar stelt evaluatie op prijs. Uiteraard mag u medewerking weigeren. Na het eerste gesprek krijgt u een brief, waarin kort het één en ander uitgelegd wordt. Bij complexe zorg verwijzen wij u door naar een zorgverleningsinstantie die nóg beter aansluit bij het klachtenpatroon.

Spreekuren:

-  dinsdag hele dag vanaf 7.30

-  woensdag hele dag van 7.30