Rechten, plichten, klachten

Wij houden ons aan de voorwaarden van GGZ Nederland bij het aangaan van contact en behandeling. In deze voorwaarden staan de rechten en de plichten.
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk (beroepsgeheim). Contact met anderen (zoals huisarts, of instanties) gaan niet buiten uw toestemming om. Uw gegevens, die verwerkt worden in een dossier, worden zorgvuldig opgeslagen en blijven 15 jaar bewaard. Uw dossier kan vernietigd worden middels een schriftelijk verzoek dat u indient.


Bent u tevreden over de behandeling, geef het aan. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan willen wij dit graag van u weten. Dat kan mondeling, maar ook schriftelijk. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken. Mocht dat niet tot een passende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht bij het NIP of het Tuchtcollege Gezondheidszorg te deponeren.